متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر و وب سایت سارینا هاست باشد.

1- مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، متعلق به سارینا هاست می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی مالیکت عناصر مذکور (سارینا هاست) اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

2- شرایط استفاده از خدمات

به محض عقد قرارداد شما برای هر یک از خدمات با سارینا هاست یا عضویت شما برای هر یک از خدمات در وب سایت سارینا هاست، بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سارینا هاست بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.